Bilgisayar Ekran Güvenli?i

Bilgisayar H?rs?zl??a Kar?? Koruma

Bilgisayar Ekran Güvenli?i, uzaktan kumanda ile donat?lm??t?r. Bilgisayarlar pahal? ürünlerdir, bir kez kayboldu?unda veya hasar g?rdü?ünde etkisi büyüktür. Mü?terilere daha iyi ve daha ?zgür bir deneyim ya?atmak i?in tabletlerin mükemmel g?rünümünü g?stermemiz gerekiyor. Ayn? zamanda, h?rs?zl??a kar?? iyi ?nlemler almal?y?z. Katip her mü?teriye yeti?emez. Bu da esnaf?n maliyetini art?r?yor. Bu nedenle, yaln?zca h?rs?zl??a kar?? bir rol oynayamayan, ayn? zamanda bilgisayarlar? da ?arj eden bilgisayar ekran güvenli?ine ihtiyac?n?z var. Katip ma?azan?n neresinde olursa olsun, mü?teri bilgisayar? ba?layan kabloyu ??kard???nda. Bilgisayar ekran güvenli?i an?nda alarm verir. Her ü? ekran güvenli?i uzaktan kumanda ile donat?lm??t?r. Ma?aza g?revlilerinin h?rs?zl?kla u?ra?mas? ?ok uygundur. 

Bohang, bu sekt?rde 20 y?ll?k deneyime sahiptir. Bilgisayar ekran güvenli?i kullan?m?, tak ve ?al??t?r i?in ?ok uygundur. Bir?ok farkl? model var. Ma?azan?za uygun modeli se?ebilirsiniz.

Bizimle Anlaşın
  Elektronik Makale Gözetleme Sistemleri Üreticileri, EAS Güvenlik Etiketleri, Görüntü Güvenliği - Bohang Anti Theft System
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bize güvenebilirsin
Çin'de profesyonel bir üreticiyiz ve müşterilerimizin daha iyi ürün ve hizmet alabilmesi için sürekli yenilik yapıyoruz.
© 2019 Bohang      İLGİLİ MAKALELER      SiteMap .html     SiteMap .xml    Terms of Service      Privacy Policy
Pazarlama Desteği Globalsir
Soruşturma bilgilerinizi girin, 24 saat içinde size cevap vereceğiz.
Name can't be empty
E-posta boş olamaz
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Mesaj boş olamaz
Doğrulama kodu hatası
code
doldurma